Elektrozawory Atex

zawory ATEX

Co to są zawory ATEX?

Zawory ATEX wyróżniają się możliwością pracowania w strefach zagrożonych wybuchem. Ich nazwa wzięła się od pierwszych liter francuskiego terminu „atmosphère explosible”, co w tłumaczeniu na polski oznacza „atmosfera wybuchowa”.

Jakie są zalety zaworów ATEX?

Są zaprojektowane w taki sposób, żeby w wyniku ich użytkowania nie dochodziło do powstawania iskier. Materiały oraz architektura zaworów ATEX są podporządkowane regułom najwyższych zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Nie elektryzują się, a tarcie nie powoduje ich nadmiernego nagrzewania.

Gdzie stosowane są zawory ATEX?

Urządzenia atestowane certyfikatem ATEX można spotkać wszędzie tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko zapłonu lub wybuchu. Używane są też w miejscach, gdzie występuje unoszący się pył lub stwierdzono obecność gazu. Iskrobezpieczne zawory są powszechnie stosowane w przemyśle drzewnym, na przykład w tartakach, ale także w górnictwie czy branży energetycznej.

Nasi doradcy pomogą ci dobrać odpowiednie elektrozawory. Wrocław i Jawor tel. +48 71 339 04 64