Zawory warstwowe

Elektrozawory Warstwowe

Co to są zawory warstwowe?

Są to zawory zabudowane w warstwowym korpusie i przeznaczone do instalacji między-płytowej w dowolnym trybie pracy. Miejscem ich przyłączenia jest zazwyczaj przestrzeń między płytą montażową (zawory montowane są wprost do niej) a rozdzielaczem o tych samych wymiarach.

W zależności od realizacji połączeń kanałów wewnętrznych możliwe jest uzyskanie kilku dróg przepływu hydraulicznego. Możemy wyodrębnić kilka różnych rodzajów zaworów warstwowych. Są to na przykład zawory redukcyjne, przelewowe, hamujące, kompensatory ciśnienia, a także zawory zwrotne czy też dławiąco-zwrotne.

Jakie są zalety zaworów warstwowych?

Elementem nastawczym w zaworach warstwowych jest śruba lub pokrętło, dzięki czemu możemy dowolnie sterować układem kanałów wewnętrznych. Daje to nam niesamowitą elastyczność w sterowaniu układem hydraulicznym.

Gdzie stosowane są zawory warstwowe?

Urządzenia hydrauliczne tego typu mają wszechstronne możliwości, dzięki czemu są powszechnie używane w różnych branżach.