Zawory kulowe

zawór kulowy

Co to są zawory kulowe?

Zawory kulowe mają za zadanie całkowite zatrzymanie przepływu czynnika roboczego. Nie zapewniają możliwości sterowania natężeniem wielkości przepływu cieczy. Dlatego często też nazywane są zaworami odcinającymi.

Pozycja dźwigni zaworu informuje nas wizualnie o stanie układu: równolegle do wyjścia – zawór otwarty, przepływ następuje; prostopadle – zawór zamknięty, przepływ wstrzymany.

Jakie są zalety zaworów kulowych?

Pozwalają na całkowite oraz natychmiastowe zamknięcie lub otworzenie dopływu czynnika roboczego. Odznaczają się dobrą szczelnością, a prosta konstrukcja gwarantuje łatwość obsługi.

Gdzie najczęściej stosowane są zawory kulowe?

Zawory tego typu spotykane są głównie w instalacjach, gdzie występuje stały przepływ medium. W przemyśle często są wykorzystywane w branży paliwowej czy chemicznej. Powszechnie można je też spotkać w instalacjach ciepłowniczych, gazowych czy wodociągowych – nawet w realizacjach przydomowych. Oferujemy także kurki kulowe.