Serwozawory

Serwozawory

Co to są serwozawory?

Serwozawory to rodzaje elektrozaworów, w których elementem wykonawczym jest serwomechanizm. Takie rozwiązanie powstało ze względu na fakt, że przy dużych siłach moc samego pola elektromagnetycznego może być zbyt mała do przesunięcia zwory przepustnicy. Sterowanie parametrami czynnika roboczego odbywa się proporcjonalnie do zadanego sygnału elektrycznego.

Jakie są zalety serwozaworów?

Największą zaletą tego typu elektrozaworów jest wysoka precyzja sterowania intensywnością przepływu. Zastosowanie serwomechanizmu często także pozwala na znaczne zmniejszenie rozmiarów zaworu.

Gdzie najczęściej stosowane są serwozawory?

Serwozawory powszechnie wykorzystuje się w różnorodnych fabrykach na całym świecie. Chętnie sięgają po nie różne gałęzie przemysłu. Szczególnie często można je spotkać w branży drzewnej, na przykład w tartakach czy papierniach. Są również powszechne w kolejnictwie, a także w branży energetycznej z nastawieniem na sterowanie silnikami wiatrowymi.